С. Островче – укрепление Юкикинлик


62 / 100

Описание и история

Средновековно, землено укрепление Юкикинлик се намира в едноименната местност, на 1.7 km западно по права линия от центъра на село Островче. Построено е на равен терен с наклон на запад. Северната защитна линия е ограничена от суходолие, а западната- от река Дермен дере. Приблизително има формата на неправилен петоъгълник със заоблени ъгли. Дължините на страните са: север- около 410 m като страната е дъгообразна, североизток- около 335 m страната е вълнообразна, изток- около 230 m, юг- около 575 m и запад- около 390 m.

В днешно време твърдина Юкикинлик е изцяло заличена от селскостопанска дейност. В западната ѝ част има извор, а над него от изток- изградена изкуствена могила. Източно до обекта минава римския път от „Абритус“ към прохода до „Мисионис“ при град Търговище. Според разположението на крепостта, нейните размери и липсата на застрояване вътре, може да се предположи, че става въпрос за българско укрепление вероятно от VIII-IX век.

Местоположение

Надморска височина: 403 m GPS координати: 43°26’13” С.Ш. и 26°28’57” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.