С. Ново село – крепост Градището


Описание и история

Крепост „Градището“ се намира на 0.75 km западно по права линия от центъра на село Ново село. Изградена е на рид с наклон от запад на изток, достъпен от запад, със стръмни склонове от север, изток и юг.

Местоположение

Надморска височина: 1056 m GPS координати: 42°11’24” С.Ш. и 22°40’17” И.Д.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.