С. Невша – османска табия Имам


4 / 100

Описание и история

Османска табия Имам се намира в северната част на височината „Голямото елеме“, на връх „Сараите“, на 4.77 km западно по права линия от центъра на село Невша. Връх „Сараите“ е стратегически. Той е най- високата точка на платото „Голямото елеме“ и доминира над околността. От него се наблюдава цялата долина с градовете Каспичан и Нови пазар. Тя контролира движението в посока изток- запад по долината между възвишенията „Голямото елеме“ и „Стана“ на север. В днешно време по тая долина върви магистрала „Хемус“, а от юг и запад- ЖП линията София- Варна. Табия Имам е землено укрепление, като южната му защитна линия отцепва най- северната част от платото. От запад, север и изток склоновете са високи и стръмни или отвесни. Обекта е с размери 100 m в посока север- юг и 236 m в посока изток- запад. Южната защитна линия е начупена, като отговаря на тогавашните стандарти за изграждане на крепостно съоръжение. Вероятно се състои от вал и ров. Във вътрешността се забелязват още валове, които разделят редута на сектори. Той е построен вероятно след 1773 г., след нахлуването на руските войски в България. По времето на султан Селим III (1789-1807 г.) тук е бил двореца на Имам ага. По това време е царяло беззаконие в Османската империя.

Местоположение

Надморска височина: 362 m GPS координати: 43°16’53” С.Ш. и 27°14’32” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Материальi для Болгарских древностей. Абоба – Плиска. – В: ИРАИК, X. София, 1905.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.