С. Негушево – крепост Градището


Описание и история

Тракийска, антична и късноантична крепост Градището се намира на хълма „Каменитица“, на 1.38 km югоизточно по права линия от центъра на село Негушево. Тя е издигната на възвишение в североизточната, най- висока част на хълма. Това възвишение е със стръмни склонове от всички страни, като само от югозапад се свързва с останалата част от хълма посредством седловина. Крепостта има почти правоъгълна форма. Правилната форма се нарушава само в югозападната част от хълма, където терена и изискванията на фортификацията са задължили древния строител да скоси стената. Дължината и ширината на крепостта са приблизително 130×100 m и има площ от 12.6 дка. В днешно време крепостта е силно обезличена като стените ѝ, градени от местен ломен червен камък, са разпилени по целият склон на възвишението. Защитните съоръжения са сринати до основи, но на няколко места се забелязват следите им изградени директно върху скалистия терен. По всички ъгли на крепостта се забелязват следи от кръгли кули. На най-  високата точка от хълма се намират останки от църква. Сега на мястото където се е издигала е останал стар оброчен кръст. Поради гъстата разтителност и спецификата на камъка от който е изградена крепостта (червен на цвят), керамика по терена се намира трудно. Крепостта най- вероятно е  просъществувала до средновековието, като е контролирала подбалканския път и част от източното Софийско поле и подстъпите от тази страна към „Сердика“.

Местоположение

Надморска височина: 708 m GPS координати: 42°42’54” С.Ш. и 23°42’56” И.Д.

Източници

В. Велков, Крепости и пътища, София 1965
К. Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/WiLZLUUgLQ1XaUH79

Comments are disabled.