С. Мировци – крепост в м. Караашлик тепе


4 / 100

Описание и история

Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост има в местността “Караашлик кале”, на 1.81 km югозападно по права линия от центъра на село Мировци. Разположена е в долината на река Долап дере. Терасата на която е изградена, е изкуствено отделена от останалата част на масива чрез изкопна дейност. Изкуствения ров вероятно е бил толкова дълбок, че реката е използвана да го напълни така, че да се получи остров. Според К. Шкорпил по онова време обекта е бил на левия бряг на дерето, а в момента е на десния. Пак според него твърдината е с неправилна форма, дълга 320 крачки и широка до 150 крачки. Крепостната стена е била без кули. Западно и югозападно от укреплението, на съседния рид „Карапетлик“, има огромно селище, което е обитаемо без прекъсване от III в.пр.н.е. до X век. През него минава пътят от „Залдапа“, отиващ към равнината на „Плиска“.

Местоположение

Надморска височина: 320 m GPS координати: 43°26’13” С.Ш. и 27°13’23” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Материальi для Болгарских древностей. Абоба – Плиска. – В: ИРАИК, 10, София, 1905.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.