С. Памукчии – тракийска крепост


7 / 100

Описание и история

Тракийска крепост има в местността „Горската нива“/“Азмактарлъ“, на 1.23 km югоизточно по права линия от центъра на село Памукчии. Изградено е на нисък хълм в източния край на платото „Стана“. От север, запад и юг склоновете на платото са високи и стръмни. Най- достъпно е изток. На хълма се забелязва полигона на твърдина с неправилна, елипсообразна форма, издължена в посока североизток- югозапад. Приблизителните размери на обекта са 72х60 m. Намерените материали са от тракийския период.

Местоположение

Надморска височина: 422 m GPS координати: 43°23’22” С.Ш. и 27°13’37” И.Д.

Литература

Атанасов, Г. Археологически експедиции и разкопки (1994 – 1996 г.). – В: ИИМШ, кн. IX. Шумен, 1997.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.