С. Методиево – крепост Калето


62 / 100

Описание и история

Антична и късноантична крепост Калето се намира на едноименния връх, на 1 km северно по права линия от центъра на село Методиево. Изградена е на връх, който се намира върху рид на Стара планина, който се спуска от билото на Преславската планина на юг. Върхът е със стръмни и високи склонове от всички страни с изключение на североизток, където чрез тясна седловина се свързва с останалата част от масива.

Калето е с неправилна, правоъгълна форма с приблизителни размери 65х60 m. Заеманата площ е около 3.5 дка. Стената се проследява под насип. На места се забелязват части от нея, градени от ломен камък, споен с бял хоросан. На североизточната страна, откъдето твърдината е най- уязвима, се забелязва ров, а пред него втори зид. Входът е от север, където е така наречения път „Демиркапу“.

Във вътрешността на Калето се забелязват следи от разрушени постройки. Цялата площ е покрита с гъста гора. Съществувала е през III-VI век. Служила е за охрана на прохода над Методиево през Преславската планина, която природно предразполага за множество проходи през нея. Пътят за него минава покрай обекта.

Местоположение

Надморска височина: 520 m GPS координати: 43°07’52” С.Ш. и 26°41’21” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., В. Антонова. Каталог на археологическите паметници в Шуменски окръг. София, 1975.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.