С. Мененкьово – охранителна кула


Описание и история

Късносредновековна охранителна кула. Южно до село Мененкьово, по смътен спомен, се посочва място на трета кула. при която не е имало чифлик. Може да се предполага, че тази кула е служила за охрана на бентовете на Марица и на пътя в началото на Моминоклисурския пролом.

Местоположение

Надморска височина: ? m GPS координати: ? С.Ш. и ? И.Д.

Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.