С. Медвен – преграда Еркесия


Описание и история

Късноантична преградна стена Еркесия се намира на 8.6 km североизточно по права линия от центъра на село Медвен, като обекта е най- лесно достъпен от селото, по пътя за радио- релейната станция на връх „Каракус“. Стената се намира в местността “Равния букак”, между хълмовете “Дудукчията”/”Дудукчию” и “Малък въшкав кайряк”. Ориентирана е в посока изток- запад с фронт на север. Разположена е от северната част на седловината. Цялата е в руини. В момента височината и достига до 1 m. Преградната стена е дълга 257 m и е широка от 1.95 до 2.5 m. Изградена е от обработени каменни блокове, а пълнежът е от дребни ломени камъни споени с червен хоросан. В източната и част от северната страна се забелязват останки от ров, в момента дълбок 0.5 m и дълъг 85 m, който е разположен на 5 m от стената. Стената е датирана към IV-VII век. Построена е да пази пътя, който минава през нея в посока север- юг. На нея има една порта, с широчина 2.5 m и една външна, правоъгълна кула (от север на стената) с размери около 12х8 m, която е фланкирала портата от изток. На 30 m южно от обекта, при най- високата точка на превала, личат останките на постройки- вероятно казармени помещения и може би една наблюдателна кула. Преградата е охранявала пътя „Гявур йол“, който северно от преградата е запазен. Той е широк 2.5 m калдъръмен път, който е отивал на север към прохода Голям сеймен конак и южния подход на Върбишкия проход през рида „Тюрк баир“.

Местоположение

Надморска височина: 824 m GPS координати: 42°54’47” С.Ш. и 26°36’00” И.Д.

Източници

Момчилов, Д. Пътна и селищна система между Източна Стара планина и “Еркесията” IV-XIV в. (Върбишки, Ришки и Айтоски проход). Варна, 1999
Шкорпил, К. Стратегически постройки въ Черноморската областъ на Балканския полуостровъ. Варна, 1929
Лисицов, С. Укрепителната система в Котленската планина през късната античност и българското средновековие- IV-XIV век. ВИС, кн. 3, София, 2011

Планове

s medven pregrada erkesiya 5f43be026b998

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.