С. Медвен – крепост Чуката


Описание и история

Късноантична крепост Чуката се намира на едноименната височина, на 1 km северно по права линия от центъра на село Медвен. Изградена е високо над левия бряг на река Медвенска, на върха на височината, на 260 m вляво от пътя Медвен- Царевец. Има неправилен елипсовиден план ориентиран в посока север- юг, с размери 20х16 m и площ от около 0.3 дка. Крепостта е естествено защитена от стръмни склонове, като тясна седловина го свързва с планинския масив на изток. Крепостната стена е изградена от добре обработен местен камък. Тя се проследява под насип. Следи от входове личат от север и от юг. На южната крепостна стена е имало изградена кула. В укреплението се забелязват останките на две сгради. Откритата керамика е от IV-VI век. Основното предназначение на обекта е наблюдение долината на река Медвенска и охрана на пътя „Йокуша“, минаващ в близост източно от нея.

Местоположение

Надморска височина: 541 m GPS координати: 42°51’00” С.Ш. и 26°33’31” И.Д.

Източници

Лисицов, С. Укрепителната система в Котленската планина през късната античност и българското средновековие- IV-XIV век. ВИС, кн. 3, София, 2011
М. Гърдев

 

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.