С. Меча поляна – крепост 2


Описание и история

Тракийска крепост има на 0.74 km западно по права линия от село Меча поляна. Антична тракийска крепост, свързана с охраната на металодобива и металолеенето в района. Има визуална връзка с подобната крепост, издигната на вр. Калето, южно от централната махала на с. Брезе. Днес на това място се извисява огромен ретранслатор. Крепостта е схематично свързана с античното селище, обособено в района на махала Меча поляна. Селището, намиращо се край изворите на р. Сирищна е населявано от дълбока древност. Предполага се, че то е имало скално светилище, намиращо се на билото на крепостта и могилен некропол, разположен на мястото на днешната скална църквичка “Св. Йоан Предтеча”.

Местоположение

Надморска височина: 1229 m GPS координати: 43°00’50” С.Ш. и 23°16’13” И.Д.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.