С. Малко градище – крепост на вр. Св. Марина


Описание и история

Тракийска крепост има на връх “Св. Марина”, на 5.06 km югозападно по права линия от центъра на село Малко градище и на 3.10 km североизточно от село Ефрем. Разположена е на самостоятелен, куполообразен стратегически връх със стръмни склонове от всички страни. От него има отлична видимост във всички посоки. Твърдината има неправилна, елипсовидна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Тя е изградена от ломени камъни без спойка. Максималните размери на обекта са 151 m в посока изток- запад и 70 m в посока север- юг. Крепостната стена е била дебела около 2 m и се проследява във вид на насип. Във вътрешността се забелязват следи от булдозер- вероятно от действията на военните. До укреплението минава път по билото на масива „Гората“ в посока изток- запад от „Филипополис“ до „Адрианопол“. Отделно на разстояние 2-3 km западно и източно от твърдината минават древни пътища в посока север- юг. Западния път идва от неизвестния град при днешния Крумовград и отива към град „Констанция“ при днешния Симеоновград. Източния идва от град „Лютица“ при днешния Ивайловград и град „Плотинопол“ при днешния Димотика в Гърция и отива на север или към пътна станция „Пале“ при село Овчарово, или към пътна станция „Кастра Рубра“ при село Изворово. Поради стратегическото разположение на върха, на него през всички периоди е имало сигнално- наблюдателни кули.

Местоположение

Надморска височина: 708 m GPS координати: 41°43’45” С.Ш. и 25°56’54” И.Д.

Източници

М. Гърдев

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.