С. Малко градище – крепост на вр. Българското кале


Описание и история

Крепост има на връх “Българското кале”, на 3.11 km югоизточно по права линия от центъра на село Малко градище. Разположена е на самостоятелен, връх със стръмни склонове от всички страни, разположен на билото на масива „Гората“. От него има отлична видимост във всички посоки. Върхът е залесен с дървета и храсти. В момента не може да се определят размерите на обекта, както и от кой период е. Служил е за наблюдение и охрана на пътищата, които минават покрай него. В този участък билото на масива „Гората“ е изнесено на около 1.7 km северно от нормалната си позия, което дава стратегическо предимство на отбраняващите се откъм страната на планината. До укреплението минава път по билото на масива „Гората“ в случая в посока югоизток- югозапад от „Филипополис“ до „Адрианопол“. От него на северозапад тръгва отклонение към сегашното село Малко градище.

Местоположение

Надморска височина: 594 m GPS координати: 41°44’08” С.Ш. и 26°00’48” И.Д. 

Източници

М. Гърдев
 

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.