С. Малка Желязна – крепост Града


Описание и история

Тракийска и средновековна крепост Града се намира на 2.72 km югоизточно по права линия от село Малка Желязна. Крепостта е изградена на върха на самостоятелно, конусообразно възвишение, доминиращо над околността, с отлична видимост във всички посоки. Склоновете на възвишението са стръмни, а на места и отвесни. Стръмните са покрити с естествени камъни с отвори по тях, което затруднява изключително много движението по тях. До обекта се стига само пеш. Крепостта е с неправилна овална форма, копираща конфигурацията на терена. От юг склона е отвесен, но крепостната стена е под него- явно отвесния склон се явява като една голяма кула при защита. Крепостната стена е изградена от ломени камъни без спойка. В момента се проследява под насип, висок до 2 m. Размерите на твърдината са 107 m в посока изток- запад и 60 m в посока север- юг. Битовата керамика във вътрешността е тъмночервена и тънкостенна. 

Местоположение

Надморска височина: 816 m GPS координати: 42°58’59” С.Ш. и 24°19’40” И.Д.

Източници

М. Гърдев

Comments are disabled.