С. Мадара – крепост Матора

p1130815

11 / 100

Описание и история

Късноантична, средновековна и османска крепост Матора се намира на 1.84 km източно по права линия от центъра на село Мадара. Изградена е на Мадарското плато, на обособен от природата скалист нос. Има формата на неправилен триъгълник с размери: северна страна- 97.5 m, източна- 140 m и западна 180 m. От запад и юг склонът е отвесен, от изток- много стръмен. Обекта е най- достъпен от север. Крепостен зид има от север, изток и юг. От запад такъв няма, като за защита е използван отвесния и висок около 130 m склон на Мадарското плато. Крепостния зид е широк от 1.8 до 2.2 m, направен е от дялани камъни със спойка от хоросан. Пълнежът е от ломени камъни и хоросан. Личат надзиждания и ремонти. В средата на северната стена има вход, фланкиран от две петоъгълни кули. Входът е имал две врати- една спускаща се и една двукрила. Трета кула с правоъгълна форма има на североизточния ъгъл. На три места до стената има останки от стълби. Във вътрешността на крепостта са разкрити: малка еднокорабна църква и три четириъгълни помещения. Градени са от ломени камъни и кал. Спомената е като Матора при превземането и от османците, както и по- късно при похода на Владислав Варненчик в 1444 г. Източно от нея минава римският път от “Дуросторум” (Силистра), който отива към “Веселиновския проход”. Съществувала е през периода V-XV век.

Местоположение

Надморска височина: 368 m GPS координати: 43°16’33” С.Ш. и 27°07’12” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., В. Антонова. Каталог на археологическите паметници в Шуменски окръг. София, 1975.
Автор: М. Гърдев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/Nk2Qqq5zndpHUPNJ8

Comments are disabled.