С. Костена река – крепост на в. Харамията


7 / 100

Описание и история

Тракийска, антична и късноантична крепост има върху височината „Харамията”, на 1.42 km югоизточно по права линия от центъра на село Костена река. Крепостта е ограничена от дълбоки дерета от север и юг, които се събират на изток. На северната страна има останки от крепостен зид, силно затревен. Под североизточния склон има извор. Крепостта е съществувала от IV в.пр.н.е. до V век.

Местоположение

Надморска височина: 228 m GPS координати: 43°10’19” С.Ш. и 27°09’11” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., В. Антонова. Каталог на археологическите паметници в Шуменски окръг. София, 1975.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.