С. Лиси връх – крепост в м. Кале дюзю


4 / 100

Описание и история

Тракийска и късноантична крепост има в местността “Кале дюзю”, на 1.1 km югоизточно по права линия от центъра на село Лиси връх. Изградена е в северната част на височината „Сакартепе“/“Сърта“ на равен терен. От всички страни склоновете са високи и стръмни с изключение на юг- югозапад. В подножието от югоизток има два извора. Твърдината е с неправилна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. От запад и юг, от където е и най- достъпна, крепостния зид е двоен, а пред външния зид има издълбан ров. Максималните размери са около 370 m в посока югозапад- североизток и 450 m в посока северозапад- югоизток. Защитената площ е около 100 дка. Крепостния зид е граден от ломен камък споен с кал и върви по периферията на възвишението. Във вътрешността има останки на градежи от камък. Съществувала през IV-III в.пр.н.е. и IV-V век. Покрай нея минава римския път „Абритус“- „Дионисополис“.

Местоположение

Надморска височина: 380 m GPS координати: 43°29’43” С.Ш. и 27°06’28” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., В. Антонова. Каталог на археологическите паметници в Шуменски окръг. София, 1975.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.