С. Лесидрен – крепост Кичера


Средновековна крепост Кичера/Градище се намира в едноименната местност, на 0.85 km югоизточно по права линия от центъра на село Лесидрен. Изградена е върху възвишение с отвесни скални склонове на север, запад и юг. Крепостната стена загражда терена само от север, изток и юг. Обекта е достъпен от изток и от части- от юг и север. Крепостната стена се проследява под насип, висок около 1.5 m. Входът е бил от изток. От запад няма крепостна стена.Там склонът е висок около 20 m. Формата на обекта е неправилна. Източната стена е дълга 37 m. Максималната дължина на укреплението в посока изток- запад е 103 m. Твърдината е служила за защита на местното население. Съдейки по иманярските изкопи, извън крепостните стени е имало селище. 

Местоположение

Надморска височина: 672 m GPS координати: 42°58’34” С.Ш. и 24°24’43” И.Д.

Източници

Велковъ, И. Стари селища и градища по долината на Витъ. София, 1927
М. Гърдев

Comments are disabled.