С. Ксиропотамо – крепост Озолимнос


Описание и история

Средновековна крепост Озолимнос, център на едноименната метохия, се намира на 0.35 km североизточно по права линия от центъра на с. Ксиропотамо. Тя е издигната на възвишение, което се спуска към залива „Колпус агиау орос“. Склоновете на това възвишение са стръмни, като най- достъпно е от север по билото на рида. В древността хълма е бил обиколен от блатисти терени, които допълнително са затруднявали достъпът до обекта. Самото име на твърдината идва от тези блата „озолимно“ на старогръцки значи „езерото“. Крепостта има форма на почти правилен квадрат, с максимални размери 34х36 m и площ от 1.24 дка. Крепостните стени са почти напълно разрушени от изток, юг и запад и се проследяват под насип. Единствено от север стената е запазена над терена, като на места тя се издига на височина от 6 m. Куртините са строени от различни по размер, необработени ломени камъни, добре споени с бял хоросан. За изравняване на конструкцията е използвано обилно количество дребни плочести камъни и керамика, които са попълвали фугите. Дебелината им е около 1.5 m и в тях, надлъжно са вградени дървени греди- сантрачи. По стените в днешно време няма следи от крепостни кули, но при археологически проучвания може да се окаже, че не е така. Основната отбрана на крепостта е съсредоточена в жилищно- отбранителната кула. Тя е изградена на върха на възвишението в средата на северната стена, като се явява вътрешна за куртината. Тази кула е с размери 8.07х13.5 m. Стените ѝ са с дебелина над 2 m, като градежа им е идентичен с градежа на крепостната стена. Тя е била с височина около 16-18 m, но днес е запазена само на 5.5 m над терена. Първият ѝ етаж е изцяло запазен. Той представлява складово помещения с щерна за вода. Запазен е и тавана на първия етаж който е сводест и изграден от вертикално подредени, плочести камъни, споени със здрав хоросан. От останките по кулата не става ясно как се е достигало до горните етажи. За разлика от повечето подобни кули, входът в тази е разположен почти в основата на кулата, на източната ѝ стена. До него се е достигало по каменно стълбище с 5-6 стъпала. Той е с квадратен план с дължина на страната от 1.5 m. Прави впечатление, че за оформянето му са използвани мраморни колони, които вероятно са взети от антични останки, от които има много в околностите. За защитата му е използван оформен зъб от източната стена. Той излиза перпендикулярно от нея и непосредствено фланкира входа от север. През средновековието, та чак до XX век района на Халчидическия полуостров е бил пълен с имоти на манастирите от Атон. Дори днес там има още много земи чийто собственици са тези манастири. Тези земи са използвани основно за производството на земеделска и животновъдна продукция, тъй като терена на Атон не позволява мащабно земеделие. Тези изнесени земи са обявявани за метоси, в които са били издигнати жилищни сгради, складове, църква и кула за тяхната защита. Тези малки селища в последствие са се превърнали в манастири, а много от тях са се трансформирали в днешните села. Център на управлението на тези метоси са били жилищно- отбранителните кули, които са служели и за дом на управителите на манастирските земи. До началото на XX в. са били известни над 70 кули в Халкидическия полуостров, а днес на него се различават останките на едва 30 броя от тях. Крепостта Озолимнос е била свързана с метох на манастира Ксиропотамо. Монашески документи доказват, че през XIV в. цялата територия около Озолимнос е била собственост на манастира и по тази причина и близкото село днес се казва Ксиропотамо. Вероятно кулата и крепостта са изградени именно през XIV в., за което свидетелства и начина на градеж. Археологически проучвания на обекта не са провеждани.

Местоположение

Надморска височина: 40 m GPS координати 40°21’57” С.Ш. и 23°53’23” И.Д.

Източници

К. Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/YCbBDCLHmwKGs2vU6

Планове

К.Василев

Comments are disabled.