С. Кошарица – преграда Малката капия


Описание и история

Късноантична преграда Малката капия се намира на 4.98 km източно по права линия от центъра на село Кошарица. Изградена е на билото на Еменската планина, преграждаща Поморийския проход източно до днешния път и западно от ресторанта, на равното място между доловете на реките Касада дере на югоизток и Горчак хасар дере/Куру дере на югозапад. Преграждала е пътя от Месемврия (Несебър) към Теополис/Козяк (Обзор). Преградата се състои от малка крепост и преградна стена. Крепостта е имала формата почти на правоъгълник с 90 крачки дължина и 60 крачки ширина. На западния и южния ъгъл на крепостта има изградени две кръгли кули. Североизточния зид на крепостта с продълженията си на северозапад и югоизток е преградната стена. Северозападната част е дълга около 200 крачки. Югоизточната е много по- къса и слиза в дерето. Самата крепост играе ролята на порта, като единия вход е бил на североизточната крепостна стена. Другия вход е бил или на югоизточната, или на югозападната крепостна стена.

Местоположение

Надморска височина: 442 m GPS координати: 42°45’08” С.Ш. и 27°45’17” И.Д.

Източници

Шкорпил, К. Стратегически постройки въ Черноморската областъ на Балканския полуостровъ. Варна, 1929 г.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.