С. Кирчево – крепост Калето / Градище


Описание и история

Антична и средновековна крепост Калето/Градище се намира на 2.81 km южно по права линия от центъра на село Кирчево. Крепостта е изградена на две ниски тераси, ограничено от запад и изток от Лешненската и Каманската реки, които северно под крепостта се вливат една в друга. И двете тераси са опасани в крепостни стени. Външната крепостна стена е широка около 1 m и опасва и двете тераси. Тя е изградена от ломени камъни без спойка. Ниската тераса се намира в северната част, а високата от юг. Входът е бил от север, като представлява вход- проход. Разстоянието между източната и западната стена в продължение на около 20 m е около 3 m. След това двете стени се разделят. Външната крепостна стена загражда пространство с максимални размери 247 m в посока север- юг и 306 m в посока изток- запад в най- южната част. То е с неправилна, правоъгълна форма, насочено съглите по посоките на света. Склоновете на горната тераса от изток и запад са много стръмни. От юг пред външната крепостна стена е издълбан крепостен ров, през цялото било на възвишението. Той е широк около 3 m и в момента дълбок 1 m. От тази страна, която е най- достъпна, макар и най- висока, двете крепостни стени (външната и вътрешната) са на разстояние около 3-4 m една от друга. След тях в посока север следва самостоятелна, вътрешна кула. Външната крепостна стена слиза стръмно надолу по склоновете, а вътрешната обгражда пространство с размери 82 m в посока север- юг и 52 m в посока изток- запад. Вътрешната кула е изровена с булдозер. Изградена е от ломени камъни, споени с бял хоросан. Има правоъгълна форма с приблизителни размери 2х4 m. Входът ѝ е от север. Широк е около 0.75 m. И на вътрешната крепост входа е от север. Тя е дълга 60 крачки в посока север- юг и широка 40 крачки в посока изток- запад. Крепостната стена е обикаляла крепостта от всички страни. Цялата стена се проследява под насип. От северната и южната страна е имало по една крепостна кула. Останки от северната в момента липсват. Обекта е достъпен с високопороходим автомобил.

Местоположение

Надморска височина: 538 m GPS координати: 42°58’14” С.Ш. и 24°21’15” И.Д.

Източници

Велковъ, И. Стари селища и градища по долината на Витъ. София, 1927
М. Гърдев

Comments are disabled.