С. Кипилово – крепост Калива / Калюва


Описание и история

Късноантична и средниовековна крепост Калива / Калюва се намира на едноименния връх, на 1.55 km югоизточно по права линия от центъра на село Кипилово. Построена е на едноименния връх, който е със стръмни склонове на всички страни, с изключение на юг и изток, където те са полегати. Крепостта има неправилна ромбовидна форма с диагонали 61 и 50 m, и площ 1.6 дка. От към север и северозапад крепостна стена не е имало- отвесните скали, високи до 12 m и стръмния склон към поречието на Буюк дере, осигурявали естествена защита. Широчината на крепостната стена е около 2.5 m, като се проследяват под насип. Над терена е съхранен участък от североизточната част на източната крепостна стена на височина до 0.25 m. Стената е изградена от камъни с обработено лице, споен със силно червен хоросан. Влизало се е през две порти- източна и западна. Крепостта е имала само една кула, която е изградена в североизточния и ъгъл. Тя е имала формата на квадрат със страна около 6 m. Тя е разположена от вътрешната страна на укреплението. Разкритите материали са ранновизантийски (V-VI век) и средновековни (XI-XII век). Укреплението е защитавало Търновския път, който в района на село Кипилово диагонално пресича Стара планина (от северозапад на югоизток) през седловината „Зеленич“ и дебушира в долината на река Луда Камчия. Пътната комуникация минава на 1.4 km южно от крепостта през местността „Боаза“. Твърдината има удобна пътна връзка за взаимодействие с Кючукдерската крепост- по билото на хребета „Сухи дял“ (през местността „Картал кая“)

Местоположение

Надморска височина: 829 m GPS координати: 42°53’31” С.Ш. и 26°15’19” И.Д.

Източници

Цончев, Д. Старините по северните склонове на Еленския и Сливенския Балкан, ГПНАМ. Пловдив, 1948 г.
Лисицов, С. Укрепителната система в Котленската планина през късната античност и българското средновековие- IV-XIV век. ВИС, кн. 3, София, 2011

Планове

s kipilovo krepost kaliva kalyuva 5f43bd5f62501
 

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.