С. Кърнаре – кула на м. “Влашки мандри”


Описание и история

Наблюдателна кула има на връх в местността „Влашки мандри“, на 5.05 km северно по права линия от центъра на село Кърнаре. Съществувала е през II-III век. Издигната е на 60 m източно от разкритата антична сграда в същата местност, за която И. Христов предполага, че е пътна станция „Монтемно“. Кулата е кръгла, с диаметър 5 m. Основите ѝ са изградени от ломен камък, споен с кал и оскъдно използване на хоросан. Вероятно горната част на кулата е била изградена от дървен материал, покрит с керемиди. Тя, заедно със спомената сграда по- горе, е заемала изключително стратегическо място за охрана на близко преминаващия път “Ескус”- “Филипополис” и наблюдение на цялата платовидна местност от връх “Курт Хисар“ до връх „Сиврията“.

Местоположение

Надморска височина: 1500 m GPS координати: 42°44’46” С.Ш. и 24°38’00” И.Д.

Източници

Христов, И. Антични и средновековни крепости в Централна Стара планина. В. Търново, 2007

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.mk/2016/09/blog-post_56.html

Comments are disabled.