С. Кърнаре – кула Влашки мандри

С. Кърнаре - Влашки мандри

Останки от кула Влашки мандри.


70 / 100

Описание и история

Антична сигнално- наблюдателна кула Влашки мандри се намира в едноименната местност, на 5.05 km северно по права линия от центъра на село Кърнаре. Съществувала е през II-III век. Издигната е на 60 m източно от разкритата антична сграда в същата местност, за която И. Христов предполага, че е пътна станция тип таберна/tabernae или мансио/mansio.

Кулата е кръгла а основата ѝ е изградена от ломен камък, споен с кал и оскъдно използване на хоросан. Горната част на кулата е била изградена от дървен материал, покрит с керемиди. Подът е бил настлан с тухли с размери 34х35х5 sm. Под тухлите има хоросанов пълнеж и трамбована светлокафява пръст.

При разкопките на кула Влашки мандри е проследено вътрешното ѝ лице на дълбочина от 1 m. Широчината на зида е от 0.8 m. Кулата има външен диаметър 6.2 m. Върху пода са открити петна от горели греди, различни по големина гвоздеи и останки от керемиди. Открити са множеството иманярски изкопи. Не е ясно защо кулата тук присъства сигнално- наблюдателна кула. След като на връх “Сиврията” има подобна, която е с много по- стратегическо разположение.

Местоположение

Надморска височина: 1515 m GPS координати: 42°44’46” С.Ш. и 24°38’00” И.Д.

Литература

Христов, И. Антични и средновековни крепости в Централна Стара планина. В. Търново, 2007.
Христов, И. Президии, бурги и фрури в провинции Мизия и Тракия II-VI век. София, ISBN 978-954-07-4202-1.
Автор: М. Гърдев

План

С. Кърнаре - Влашки мандри
План на кулата по И. Христов.

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.mk/2016/09/blog-post_56.html

Видео

Comments are disabled.