С. Кърнаре – крепост Курт хисар

С. Кърнаре - кула Курт хисар

Останки от тракийска стена в местност Курт хисар.


71 / 100

Описание и история

Тракийска крепост и антична сигнално- наблюдателна кула Курт хисар се намира на 277 m югоизточно от едноименния връх, на 6.34 km северно по права линия от центъра на село Кърнаре. Кулата е съществувала е през II-IV век. Откриват се следи от силно разрушени зидове и строителен материал от античността. Подът ѝ е бил изграден от ситен чакъл примесен с хоросан. В иманярски изкопи се забелязват малки по размер керемиди.

Кула Курт хисар е обслужвала визуалната връзка по античния път “Виа Траяна”, който свързва “Ескус” с “Филипополис”. По наше мнение, тук може да е имало малка, римска крепост с правоъгълна форма. Наблизо се забелязват останки от добив на руда, вероятно медна. А и мястото е идеално за контролен пост по пътя, заради стръмния скат на който е разположен и невъзможността на пътуващите по него да се отклонят и на метър встрани. Кулата вероятно е било съоръжение на Римската държавна поща/cursus publicus, и е изпълнявала главно сигнално- наблюдателни функции.

Преди римляните да изградят тук своя пост, траките са имали на мястото обитаема крепост. Твърдина Курт хисар е разположена над пътя, а околните скали представляват идеално прикритие за засада. Самия път минава през скала, която е изсечена за да мине през нея комуникацията. В иманярските изкопи е събрано голямо количество битова и строителна керамика от периода V-I в.пр.н.е. и римската епоха II-IV в.

Вероятно в края на I хил.пр.н.е. в Курт хисар, функционират тракийски постройки, с които могат да се свържат намерените бронзови монети на градовете “Перинт”, “Абдера”, “Бизия” и “Никея”. Във всички крайпътни съоръжения от Троян до Кърнаре има намерени и тракийски останки, което доказва, че този път и съоръженията по него преди римляните са били тракийски и са подновени и преизползвани от римляните.

Вероятно крайпътните съоръжения по билото на планината са били унищожени от хуните в края на V век, когато повечето станции по пътя “Ескус”- “Филипополис” са били унищожени от тях.

Местоположение

Надморска височина: 1599 m GPS координати: 42°45’26” С.Ш. и 24°37’31” И.Д.

Литература

Христов, И. Антични и средновековни крепости в Централна Стара планина. В. Търново, 2007.
Христов, И. Президии, бурги и фрури в провинции Мизия и Тракия II-VI век. София, ISBN 978-954-07-4202-1.
Автор: М. Гърдев

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.mk/2016/09/blog-post_30.html

План

С. Кърнаре - кула Курт хисар
План на кула Курт хисар по И. Христов.

Comments are disabled.