С. Каравелово – крепост


4 / 100

Описание и история

Средновековна крепост има в местността „Казан чеир“, на 2.12 km северно по права линия от центъра на село Каравелово. Построена е върху склон със северно изложение. Има форма на неправилен многоъгълник, обхващащ площ от около 80 дка. То е разположено от двете страни на едно суходолие, в което преди изграждането на местния язовир е имало целогодишно вода. Основната площ на крепостта заема склон със северно изложение. Един от склоновете е укрепен така, че да се включи реката в пределите на укреплението. Крепостната стена е без основи и е изградена от местни ломени камъни на калова спойка. Датира се в Х-ХІ век. В литературата обектът е познат като средновековна крепост край село Пет могили, но според административното деление обектът попада в землището на село Каравелово.

Местоположение

Надморска височина: 274 m GPS координати: 43°33’05” С.Ш. и 27°18’01” И.Д.

Литература

Стойчев, Ст. Издирвания на археологически обекти в землищата на селата Пет могили и Каравелово, община Никола Козлево. – В: Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.