С. Караново – крепост Калето

С. Караново - крепост Калето

Крепост Калето снимана от въздуха.


71 / 100

Описание и история

Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост Калето се намира на 2.09 km северозападно по права линия от центъра на село Караново и на 0.5 km северозападно от укрепление “Кота 255”. Изградена е в крайната, южна част на рид, който се спуска от север на юг от връх „Пожара“. Ридът е с високи и стръмни склонове от запад, юг и изток. От изток е ограничен от река Ичменска, а от запад- от река Дермен дере.

Крепост Калето е най- достъпна от север, по билото на рида, което е почти равнинно. От тая страна обекта е с тройна защитна линия.

Твърдината има формата на неправилен правоъгълник, издължен в посока север- юг. Северната стена е дълга около 93 m, източната- около 140 m, южната- около 50 m, западната около 140 m. Четирите страни са прави и са изградени от дялани камъни споени с бял хоросан за лица, и дребни ломени камъни обилно залети с бял хоросан за пълнеж. Северната стена е широка 2 m, а останалите стени- по 1.8 m. Те са издигнати върху изкуствено заравнен и повдигнат от основата на рида терен, като северния склон се издига над дъното на рова пред него на около 10 m. Защитената площ е около 9.04 дка.

Портата е била по средата на южната стена на Калето. На северната стена има три кули- две по ъглите и една в средата на стената. Средната кула е имала квадратна форма с дължина на стените 3.5 m. Кулата на североизточния ъгъл е голяма и кръгла или полукръгла, с диаметър от около 10-12 m. От нея на изток към река Ичменска се спуска стена широка 1.8 m и дълга около 70 m до отвесните скали надвиснали над реката.

От югоизточната част на обект Калето, до реката на изток води подземен проход. От север директно пред крепостта има издълбан ров, който е широк около 20 m и дълбок в момента около 2-3 m.

От него на 50 m на север има издълбан още един ров, с вал от южната си страна. Той прегражда рида от бряг до бряг. Общата му дължина е 477 m. Ровът е широк около 15 m и в момента е дълбок около 1 m. Валът от юг до него е бил широк около 6 m. На него е имало дървена палисада.

На 155 m северно от втория ров има издълбан трети, който също има вал от южната си страна. Той също прегражда рида от бряг до бряг. Общата му дължина е 548 m. Ровът е широк около 15 m и в момента е дълбок около 1.5 m. Валът от юг до него е бил широк около 10-20 m. Така представена защитата на Калето от север придобива дълбочина от 242 m, а цялото защитено пространство в посока север- юг – 383 m.

Цялото пространство на рида е било обработвано със селскостопанска цел. В днешно време е изорано от иманяри с тежка техника, под претекст, че ще се сее някаква култура, като браздите са били направени от зъбът на булдозер- изкормвач.

Във вътрешността на Калето се срещат строителна и битова керамика, бял и червен хоросан. Битовата керамика е тракийска, римска и византийска въртяна на колело, както и средновековна с ивици отстрани. Открити са и редица интересни находки, сред тях- оловен печат на Ирина Комнина- снаха на византийския император Алексий I Комнин (1081-1118 г.).

На 500 m югоизточно от Калето се намира укреплението „Кота 255“. Логично би било да се зададе въпросът защо две здрави укрепления от едни и същи периоди са построени на 500 m едно от друго? Какво са охранявали те? Има само два отговора на подобни въпроси. Или са охранявали важна комуникация или кръстовище на такива, или са охранявали добив на изключително ценна суровина.

Местоположение

Надморска височина: 340 m GPS координати: 42°31’15” С.Ш. и 25°53’33” И.Д.

Литература

Койчев, Н. История на Нова Загора. Новозагорско през вековете. Ст. Загора, 1997.
Автор: М. Гърдев

Видео

Comments are disabled.