С. Капитановци – табия 4


Описание и история

Османска табия има на 1 km западно по права линия от центъра на село Капитановци. Табията е насочена с фронт на северозапад. Има неправилна форма с размери 100х180 m. Укреплението е землено и е част от външния защитен пояс на Видинската крепост. От въздуха, западно от укреплението се проследява главния войскови окоп на дължина около 840 m. 

Местоположение

Надморска височина: 43 m GPS координати: 44°02’12” С.Ш. и 22°51’52” И.Д.

Comments are disabled.