С. Калугерово – крепост на вр. “Змиьовец”


Описание и история

Укрепено тракийско селище, римска пътна станция и крепост е имало на възвишението “Змиьовец”, на 0.9 km западно по права линия от центъра на село Калугерово. На върха е имало укрепено (мегалитно) тракийско селище от старожелязната епоха ХІ-VІ в.пр.н.е. с множество останки от битова и строителна керамика. След траките на мястото римляните построяват римска, пътна станция (мансио табернае), като от тук са преминавали два важни пътя. Единият е разклонение на Траяновия друм при връх “Еледжик”, а другият е водил от Пирдопския край в Тополнишкия пролом и през Калугерово е водил за търговския център “Пистирос” при днешния гр. Ветрен и от там за Беломорска Тракия. Има следи в близост и от споменаваното неведнъж стратегическо отклонение на Траяновия друм (от Еледжик, през “Любнишкото кале”, м. “Линовете” в долината на р. Яворица, крепостта на вр. Петруша и покрай сегашните села Виноградец, Карабунар, Бошуля), каквито личат както в границите на самото село, така и северно от него. За наличието на пътя свидетелствува и намерената крайпътна колона от времето на император Юлиян (361–363).

Местоположение

Надморска височина: 307 m GPS координати: 42°19’27” С.Ш. и 24°09’33” И.Д.

Източници

http://www.kalugerovo.com/, посетена на 25.01.2011 г в 17.10 ч. 

Снимки

https://picasaweb.google.com/114456699989570929566/6298334203131545585

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.