С. Калугерово – крепост и пътна станция Арзос


Описание и история

Антична, късноантична и средновековна крепост, и римска, пътна станция Арзос, са се намирали на 0.79/1.1 km южно по права линия от центъра на село Калугерово. Тук на пространството заключено от реките Сазлийка, Мусачевска река и Чекли дере се е намирал град „Арзос“. Той е бил изграден на главния, диагонален път „Вия Егнасия“, който тук е пресичал града в посока запад- изток. От тук в посока юг- север е минавал и пътя „Констанция“-„Никополис ад Иструм“. През античността в града е издигната римска, пътна станция и кастел, който да я охранява. Двата обекта са разположени на 320 m един от друг, като разположението им е по оста север- юг. По всяка вероятност северния обект е бил кастела, а южния- пътната станция. Кастела е бил с правоъгълна форма с кръгли кули по ъглите. Ориентиран е правилно спрямо посоките на света. Размерите му са приблизително 80х80х80х90 m, като най- дълга е северната стена. Входът му е бил от юг. Зидовете му са били дебели 3 m. Пространството между двете укрепления е било застроено. През средновековието източно до двата обекта в посока север- юг минава българското, землено укрепление „Еркесия“. То е изградено е през VIII-IX вeк за охрана на общата граница на България с Източната римска империя. Съоръжението представлява вал с ров пред него и дървена палисада (стена) върху него. На места укреплението е пресечено от пътища. На тия места са изградени проходи, охранявани от кули- порти и землени крепости. Също така реки са пресичали „Еркесията“. За охрана на прекъсванията на обекта, също са изграждани землени укрепления, свързани с „Еркесия“. В района на село Калугерово има две изградени такива- едното е охранявало района, където река Сазлийка преминава през съоръжението, а второто- където главния път „Вия Егнасия“ минава през него. Второто землено укрепление, охраняващо пътя, е било издигнато върху римската, пътна станция. То е притежавало същети елементи като на „Еркесия“- вал, ров от външната страна и дървена палисада (ограда) върху вала. До 1885 г. валът е бил все още запазен, а старите хора от онова време са помнели и дървената ограда върху него. Точните размери на землената крепост не могат да бъдат установени. Знае се, че в северозападния ъгъл е имало могила, върху която вероятно е имало кула за наблюдение. Диагоналния път е пресичал река Сазлийка по каменен мост, широк 6 m, изграден от дялан чернослюдест гранит, споен с хоросан, смесен със счукана тухла. Между гранитните редове е имало редове от тухли. От север на юг по десния бряг на реката е слизал друг път, който е пресичал главния. При строежа на жп линията, тук са били намерени мраморни статуи, камъни с надписи и други паметници, които изглежда са били изнесени в западни музеи. В днешно време одтанките на крепостите, коста и пътищата са напълно заличени от мелиоративна и стопанска дейност.

Местоположение

Координати на кастела: Надморска височина: 86 m GPS координати: 42°05’00” С.Ш. и 25°52’13” И.Д.
Координати на пътната станция: Надморска височина: 86 m GPS координати: 42°04’50” С.Ш. и 25°52’16” И.Д.

Източници

Шкорпил, Вл. Шкорпил, К. Някой бележки върху археологическите и исторически изследвания в Тракия. Пловдив, 1885
М. Гърдев

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.