С. Кадровица – крепост на възв. “Могилата”


Описание и история

Късноантична крепост има на възвишение „Могилата“ над махала „Киткарска“, на 0.73 km западно по права линия от центъра на село Кадровица. Изградена е на конусообразно възвишение и има площ от около 2-3 дка. На места личат останки от стена, градена от ломени камъни и хоросан. Й. Захариев отбелязва, че при прокопаване на лозе са открити западната и източната стена на укреплението с височина 2 m, градена от камъни, тухли и хоросан.

Местоположение

Надморска височина: 753 m GPS координати: 42°12’06” С.Ш. и 22°44’20” И.Д.

Източници

Дремсизова-Нелчинова, Цв. и Слокоска, Л. Археологически паметници от Кюстендилски окръг, София, 1978 г.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.