С. Искра – светилище Каменивия хасар

С. Искра - Каменивия хасар

Крепостната стена на Каменивия хасар, проследяваща се под насип.


67 / 100

Описание и история

Тракийско, укрепено светилище Каменивия хасар се намира на 1.94 km северозападно по права линия от центъра на село Искра. Изградено е на връх, който е съседен на крепост “Големия хасар”. Той е с отвесни скални склонове от запад и юг, стръмни от север и по- полегати от изток. Върхът е най- удобен за изкачване е от изток- североизток. Самият връх е скалист, а скалите много живописни.

От север и изток на Каменивия хасар се забелязва крепостна стена, която в момента се проследява под формата на вал. Защитеното пространство е с неправилна полукръгла форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Максималните размери на защитеното пространство са 50х30 m. Защитената площ е около 1.6 дка.

Във вътрешността на Каменивия хасар, до отвесния скален склон от юг, изобилства от разнообразна, фрагментирана фина и груба, битова керамика от различни епохи. Според Иван Велков мястото е тракийско светилище. На самия връх са открити изкуствени вдлъбнатини (ниши), които са около 5-7 на брой и са насочени с лице на юг- югоизток. Те са с кръгла форма и доста по- малък размер от обичайно срещаните подобни.

Също така на Каменивия хасар са открити издълбани басейни и улеи. Според местни жители до светилището е открита плочка на Тракийския конник.

Местоположение

Надморска височина: 412 m GPS координати 41°56’45” С.Ш. и  25°07’16” И.Д.

Литература

Джамбов, И., Г. Митрев, П. Калоферова. Нови теренни проучвания в Източните Родопи. – В: Епохи, 3-4. Велико Търново, 1998.
Автори: Д-р. Д. Димов, М. Гърдев и Е. Минчев

Снимки

Снимки на Каменивия хасар

Comments are disabled.