С. Искра – крепост Калето


Описание и история

Късноантична крепост Калето се намира на 3.15 km източно по права линия от центъра на село Искра. Разположена е на средния, най- висок връх на тривърхо, издължено в посока север- юг възвишение, спускащо се към низината от северните склонове на Родопите. От селото върви черен път, който води до чешма в подножието на върха от западната му страна. След чешмата пътят поема в североизточна посока, като се изкачва постепенно до седловината деляща върха с крепостта и съседния нему от юг. Южният и северният склонове са по- полегати за изкачване, а източният и западният са доста стръмни. Върхът, на който е разположена крепостта е доста каменист. По склоновете му има пръснати множество камъни, някои нападали след срутването на стените. Крепостта е имала неправилна триъгълна форма. Стените и са строени от необработени, различни по- размер камъни, без спойка или възможно със спойка от кал. Зидът може да се види частично запазен на места, където иманяри са разчиствали валовете. Трудно може да се каже със сигурност откъде е бил входът, по всяка вероятност от север. Има три места на прекъсване на стената, но дали това са вход, потерни или са били разчистени в по- нови времена, не е ясно. Вътрешното пространство е заравнено. Зад южната стена, в западната и част възможно е имало някакви постройки. Иманяри са разкопавали там, като са разчистили частично запазена част от крепостната стена и са извадили на повърхността множество парчета от груба битова керамика- фрагментирани питуси.  В източната част на вътрешното пространство се намират останки на сграда. Запазилият се контур и оринтировката на сградата изток- запад, ни карат да предполагаме, че това са останки от църква. Могат да се различат олтара от изток, нефа и притвора от запад. От двете страни на сградата се създава впечатление, че е имало някакви помещения. Сред камъните разпръснати във вътрешното пространство се срещат и такива, носещи следи на частична обработка. Намират се и парчета тухли, отличаващи се от ярко- оранжевите парчета от питуси с тъмно- червения си цвят и грубата структура на глината. На повърхността не се виждат фрагменти от финна битова керамика. На разстояние около 4-5 m от южната стена и паралелно на нея по цялата и дължина се проследява вал от камъни-вероятно останки от втора стена. Пред този вал от юг има заравнена площадка широка поне 10-15 m. На 35-40 m от втората стена е имало трета стена. Това тройно укрепяване е наложено от това, че тази страна е най- достъпна и уязвима. Стръмно спускащия се склон от там надолу е осеян с множество камъни. От крепостта е имало визуален контакт с “Големия хисар” на северозапад от село Искра, с “Калето” и “Голямото кале” на югозапад, с “Калето” при село Ночево на югоизток и възможно с крепостта при село Драгойново на североизток. Землището на село Искра е богато на археологически обекти и находки. В течение на доста години е проучвано от екип под ръководството на Доц. д-р Иван Джамбов.

Местоположение

Надморска височина: 618 m GPS координати 41°55’25” С.Ш. и  25°10’11” И.Д.

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2015/12/blog-post.html

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.