С. Искра – крепост Калето

С. Искра - Калето

Крепостната стена на Калето.


72 / 100

Описание и история

Тракийска, антична и късноантична крепост Калето се намира на 3.15 km източно по права линия от центъра на село Искра. Върхът на който е построена е част от рид, който се спуска от юг на север. Той е стратегически и доминира над околността. От него има отлична видимост във всички посоки и на голямо разстояние. Склоновете му са високи и стръмни от изток и запад, стръмни и къси от север, и по- полегати от юг, от където е и най- достъпен.

От селото върви черен път, който води до чешма в подножието на Калето от западната му страна. След чешмата пътят поема в североизточна посока, като се изкачва постепенно до седловината деляща върха с твърдината и съседния нему от юг.

Укрепление Калето е с неправилна четириъгълна форма, като крепостните стени следват конфигурацията на терена. Те са изработени от необработени, различни по- размер камъни, без спойка или е възможно със спойка от кал. Зидът може да се види частично запазен на места, където иманяри са разчиствали валовете.

Южната крепостна стена на Калето е с обща дължина от 65 m, като на 45 m от началото на стената от запад на изток има вход. Източната крепостна стена е с дължина 20 m, североизточната- 50 m и северозападната- 60 m. На северозападната има още един вход, който е широк около 1-2 m и се намира на 20 m след началото на стената в посока юг. Защитената площ е около 2 дка. В югозападния ъгъл се забелязват останки от кръгла кула.

От юг, от където Калето е най- достъпно, защитната линия е тройна. Пред основната крепостна стена се вижда изградена втора стена (протейхизма). Тя върви в посока изток- запад до 10 m пред основната стена, като от запад започва от основната стена на около 10-15 m от югозападния ъгъл, тъй като на това място склонът от юг е отвесен и скален. Пред протейхизмата от юг има изкуствено заравнена тераса, която от юг е с дъгообразна, изпъкнала линия, основата на която е каменна. Вероятно тук е имало дървена палисада. Заграденото от палисадата пространство е с максимални размери 66х20 m и площ от около 1.4 дка.

Вътрешното пространство на Калето е заравнено. В него са открити множество метални предмети, като върхове на стрели, гвоздеи и др. Намерените монети са римски от III-IV век, както и такива на Юстиниан I. Открити са и коланни апликации от ранновизантийската епоха.

В северната част на Калето е открита църква, която според Д. Цончев е параклис, а според И. Джамбов е еднокорабна църква. Тя е с размери от 6-6.5х18-18.5 m. Входът ѝ е от запад и е широк 1-1.5 m. Градена е от дялани камъни, споени с кал, а зидът ѝ е широк 0.75 m. Наосът е дълъг 12 m, а дължината на полукръглата абсида е 1.5 m. Църквата се намира на около 6 m от северния ъгъл. До южната ѝ стена се намира некрополът на църквата, разположен по цялото ѝ протеже. Намерена е погребална плоча от него.

Църквата е служила на обитателите до около VI-VII век, когато живота в крепостта прекъсва. На повърхността се намират множество парчета от груба битова керамика- фрагментирани питуси. Намират се и парчета тухли, отличаващи се от ярко- оранжевите парчета от питуси с тъмно- червения си цвят и грубата структура на глината. На повърхността не се виждат фрагменти от фина битова керамика.

От Калето е имало визуален контакт с “Големия хасар” на северозапад от село Искра, с “Градището” и “Голямото кале” на югозапад от селото, с “Калето” при село Ночево на югоизток и с крепостта при село Драгойново на североизток.

Основната задача на твърдина Калето е охраната на древния път, който минава в посока север- юг до укреплението по билото на рида.

Литература

Джамбов, И., Г. Митрев, П. Калоферова. Нови теренни проучвания в Източните Родопи. – В: Епохи, 3-4. Велико Търново, 1998.
Автори: М. Гърдев и Е. Минчев

Местоположение

Надморска височина: 618 m GPS координати 41°55’25” С.Ш. и  25°10’11” И.Д.

Снимки

Снимки от крепост Калето

Comments are disabled.