С. Искра – крепост Големия хасар


Описание и история

Средновековна крепост “Големия хасар” се намира на 2 km северозападно по права линия от центъра на село Искра. Изградена е върху самостоятелно, планинско възвишение с форма на полумесец. Самото възвишение не е еднородно, а създадено от три отделни части, разделени помежду си със седловини. Върховете на тези части са с неправилна форма, скалисти и почти изцяло обрасли с бодливи храсти. Два от трите върха, носят наименованията „Големия хасар” и „Малкия хасар”. Най- високият връх има издължена в посока север- юг форма, като най- високата му точка е разположена най- северно. Върхът е скалист и гъсто обраснал с практически непроходим бодлив храсталак. Склоновете са стръмни. Сравнително по-достъпен за изкачване е от юг, откъм параклиса “Св. Неделя”. Поради гъстата растителност е трудно да се определи формата на крепостта. Крепостната стена вероятно е опасвала върха, оформяйки неправилна елипса. Самата стена е била градена от ломени камъни споени с бял хоросан. Сред камъните се срещат множество фрагменти от строителна керамика. На източния склон, на участък разчистен от иманяри, се вижда частично запазен зид от тухли. Срещат се парчета и от финна битова керамика. От върха има прекрасен обзор във всички направления, съответно и добър визуален контакт с околните крепости. Според Ив. Велков, на мястото се е издигало градище от ХI-XII в.

Местоположение

Надморска височина: 418 m GPS координати 41°56’44” С.Ш. и  25°07’07” И.Д.

Източници

Снимки:

Comments are disabled.