С. Искра – крепост Големия хасар

С. Искра - Големия хасар

Крепостната стена на Големия хасар.


70 / 100

Описание и история

Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост Големия хасар се намира на 2 km северозападно по права линия от центъра на село Искра. Изградена е върху самостоятелен хълм със стръмни склонове от всички страни. От юг, югозапад, изток и север частично склоновете са скални и отвесни.

Възвишението е издължено в посока север- юг, като е двувърхо и в средата има лека седловина. Северния връх е по- висок и се намира в крайната северна част на терасата. Той доминира над околността и от него има отлична видимост във всички посоки.

Големия хасар е с неправилна, елипсовидна форма, продиктувана от конфигурацията на терена. Максималната дължина е около 140 m, а максималната широчина около 60 m. Защитената площ е около 6.7 дка. Крепостните стени са изградени от дялани и подредени по лица камъни, споени с бял хоросан. Дебели са 2 m. Входът на твърдината вероятно е от изток.

В североизточния ъгъл на Големия хасар е имало сграда, която е имала градеж от дялани камъни с пет редови тухлени пояси между тях. Камъните са били споени с бял хоросан, а тухлите- с червен. Тази сграда вероятно е била водохранилището на укреплението. Местните жители я наричат “Царската дупка” и с нея са свързани легенди.

Югоизточно под Големия хасар има късноантично селище от IV-VI век, а от югозапад са открити основите на сгради, керамика и много хоросан, пръснат из нивите. От обекта е събрана голяма колекция от монети, която се е съхранявала в читалището на селото, но е била ограбена. В нея е имало монети от всички периоди от античността до XIV-XV век. В крепостта и околните селище е открита най- различна керамика, включително и българска от VIII-IX век. Намерени са и предмети като например боздуган от X-XIII век.

Също така според местните жители по Време на Руско- турската освободителна война (1877-1878 г.) дошлите руснаци при Големия хасар са търсили крепостта “Орляк” отбелязана на техните стари карти с които разполагали. За съжаление в момента няма твърдо, налично доказателство, потвърждаващо тая теза.

Богатите находки от различни периоди, голямата наситеност на външни квартали и множеството могили и свещени места в околността говорят, че Големия хасар е било селище от градски тип, заемащо първенство пред останалите обекти в околността.

Отделно твърдина Големия хасар се намира на кръстовище на древни пътища, от които тоя с посока север- юг минаващ до обекта вероятно е бил доста използван през античността, тъй като е маркиран с погребални могили на голямо разстояние по цялото си трасе в равнината.

Местоположение

Надморска височина: 437 m GPS координати 41°56’44” С.Ш. и  25°07’08” И.Д.

Литература

Джамбов, И., Г. Митрев, П. Калоферова. Нови теренни проучвания в Източните Родопи. – В: Епохи, 3-4. Велико Търново, 1998.
Автори: Д-р. Д. Димов, М. Гърдев и Е. Минчев

Снимки

Снимки на Големия хасар

Comments are disabled.