С. Ичера – преграда


Описание и история

Средновековна каменно- землена преграда има на „Венешки рът“, на 2.56 km източно по права линия от центъра на село Ичера. Разположена е върху северна гънка на Стидовската планина, обградена от Дълбошки дол от запад и негов десен приток от изток. Ридът има тясно било с посока север- юг, със стръмни склонове на изток и запад, по който минава древен път. Преградата (т.н. дема) прегражда билото в посока изток- запад, на 200 m южно от водослива на потоците. Съоръжението се състои от каменна стена и окоп, прекопан в скалния терен, който е разположен на 15 m южно от стената. Крепостната стена се проследява под насип. Изградена е от обработени каменни блокове и е дълга 81 m. В централната и част от северната и страна, е била издигната кула, която по всяка вероятност е била с квадратен план. Тя е фланкирала от западната страна пътя, който е пресичал преградата. Ровът е с дължина 68 m, ширина 6.5 m и има запазена дълбочина от 0.6 до 1.8 m. Пътят, който пресича преградата е широк до 1.8 m. Той е източното успоредно дублиращо отклонение от Иреченския проход, пресичащо ридовете „Стидово“, „Матей“ и „Гребенец“, като стига до полето на няколко километра от основния проход. Отклонението започва от крепостта „Манастира“, която отстои на 2.48 km северно по права линия. Пътят има запазени останки от каменна настилка при десния бряг на река Луда Камчия. Защитното съоръжение прегражда и контролира пътя в най- неудобния за обход участък- стръмни склонове, буйни потоци и почти непреодолимите склонове на съседните ридове от запад и изток. Фронтът на преградата е насочен на юг. Датира се като раннобългарско съоръжение (IX-X век).

Местоположение

Надморска височина: 540 m GPS координати: 42°45’46” С.Ш. и 26°29’03” И.Д.

Източници

Лисицов, С. Защитната система в Смидовската планина през късната античност и българското средновековие (края на IV-XIV век). ВИС, кн. 3. София, 2013

Планове

s ichera pregrada 5f43be43c6676
 

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.