С. Христо Даново – крепост Градище

С. Христо Даново - крепост в мест. Градище

64 / 100

Описание и история

Късноантична и средновековна крепост има в местността “Градище“, на 1 km северозападно по права линия от центъра на село Христо Даново. Тя е издигната на тесен полуостров заграден от североизток, север, запад и югозапад от река Коджа дере/Голямо дере. По онова време реката е вероятно е минавала и под южния склон. Склоновете на полуострова са отвесни от североизток, много стръмни от север, запад и юг. Височината е най- достъпна от изток през тясна седловина, през която в скалата е бил издълбан ров. В днешно време през рова е прокаран път, като седловината е издълбана за да мине пътят.

Крепостните стени са заграждали заравненото било на полуострова, както и част от всички склонове, без североизточния, който е отвесен. На север външната крепостна стена е стигала до реката, където има изградена кръгла кула, намираща се тогава във водата. Крепостните стени са следвали конфигурацията на терена. Те са градени от местен, ломен камък, споен със здрав бял хоросан. Твърдината е разполагала с два, а на места и с три пояса крепостни стени. Формата на обекта е неправилна като максималната ѝ дължина е около 145 m, а максималната ширина около 85 m и има площ 4.2 дка. В източната стена е била издигната кръгла кула с диаметър 3 m.

Според П. Мутафчиев тази кула е била кула- порта през която се е влизало в твърдината. В днешно време тя е силно обезличена, но все още си личи на терена и по наши наблюдения в нея не може да е бил оформен вход. В потвърждение на това, са малките ѝ размери и факта, че зад нея е било долепено правоъгълно помещение с размери 2х4 m, което сигурно е играла ролята на караулно. Вероятно входът на укреплението се е намирала непосредствено северозападно до кулата, по изсечена в скалата тясна пътека от север на височината.

На югозападната стена е запазен участък от градежа с височина 4 m и дебелина над 2 m, на който камъните от лицата на стената са изронени. Вътрешността на обекта е била гъсто застроена. В иманярските изкопи се намират големи количества битова и строителна керамика. Вероятно след варварските нашествия през IV-V век римския град и пътната станция източно от село Христо Даново са били много уязвими. Затова през късната античност тук е била издигната крепост, която е съществувала и през средновековието. Тя е служила за охрана и наблюдение на големия, античен, пътен възел, намиращ се западно от селото.

Местоположение

Надморска височина: 606 m GPS координати: 42°44’00” С.Ш. и 24°35’44” И.Д.

Литература

Мутафчиев, П. Стари градища и друмове из долината на Стряма и Тополница. София, 1915.
Автори: Е. Минчев, К. Василев и М. Гърдев

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.mk/2016/09/blog-post_80.html

План

Видео

Comments are disabled.