С. Слатина – крепост Маясекис


Описание и история

Крепост Маясекис се намира на едноименното възвишение, на 1.7 km югоизточно по права линия от центъра на село Слатина. Крепостта е издигната на конусообразен връх със стръмни склонове, най- достъпен от югоизток. От тази страна тясна седловина го отделя от останалата част от масива. На самият връх има заравнена тераса с размери 19х33 m, която е била опасана с крепостна стена. В началото на XX в. стените на крепостта са били почти напълно обезличени, като са се проследявали под нисък насип. В северният и южният край на укреплението са били изградени две кули с неясен план. От крепостта има много добра видимост над цялата Карловска долина и пряк визуален контакт с почти всички крепости разположени по склоновете на Стара планина и Средна гора. Предвид размера и мястото на укреплението, най- вероятно то е играло роля на наблюдателен и комуникационен пункт между околните твърдини. В днешно време на терена на обекта са издигнати постройки- вероятно релейна станция.

Местоположене

Надморска височина: 781 m GPS координати: 42°40’12” С.Ш. и  24°35’33” И.Д.

Източници

Мутафчиев, П. Стари градища и друмове изъ долинать на Стрьма и Тополница. София, 1915

Comments are disabled.