С. Градево – крепост Градище


Описание и история

Крепост “Градище” се намира на едноименното възвишение, приблизително на около 2 km западно по права линия от центъра на село Градево. Според Б. Чолпанов и Д. Ангелов, в землището на село Градево има останки от крепост. Предполагаемо тя се намира в местността Градище.

Местоположение

Предполагаемо: Надморска височина: 684 m GPS координати: 41°55’00” С.Ш. и 23°10’13” И.Д.

Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.