С. Говежда – крепост Черното градище


Описание и история

Тракийска и антична крепост „Черното градище“ се намира на едноименния връх, на 2.08 km югоизточно по права линия от центъра на село Говежда. Крепостта е изградена на самостоятелно възвишение с много стръмни склонове, доминиращо над околността, с много добра видимост във всички посоки и визуална връзка с околните крепости. В подножието на крепостта се е добивало злато от златоносен пясък с много робски труд в продължение на минимум 200 г. Крепостта има приблизително елипсовидна форма, следваща конфигурацията на терена. Дълга е около 240 m и широка около 120 m.

Местоположение

Надморска височина: 918 m GPS координати: 43°17’14” С.Ш. и 22°58’57” И.Д.

Източници

Александров, Г. Антични крепости в района на Монтана, Сборник Чипровци. 1989 г.

Comments are disabled.