С. Горско Косово – укрепена позиция Калето на възвишение “Хайдут тепе”


Описание и история

Укрепена позиция “Калето” се намира на 2.11 km западно по права линия от центъра на село Горско Косово, на върха на възвишение “Хайдут тепе”. Възвишението представлява естествена височина със стръмни скални склонове на запад, юг и изток. Върха представлява скална тераса с правоъгълна форма с лек наклон на юг. В посока изток- запад в 7 редици на определени интервали се откриват вкопани в скалата правоъгълни ями. Имат посока север- юг и размери 5 х 4 m. Общия брой на ямите е около 100. Откритата керамика е характерна за края на 19 и началото на 20 век. В северната част е оформена стена от ломени камъни в суха зидария. Не е ясно предназначението на гореописаните ями. Вероятно тук е имало укрепена военна позиция (лагер) от края на 19 и началото на 20 век. Основание за това предположение е плановото разположение на ямите. Между тях има широки пояси за преминаване.

Местоположение

Надморска височина: 470 m GPS координати: 43°07’21” С.Ш. и 25°08’42” И.Д.

Източници

Колектив. Материали за археологическата карта на Великотърновския край. Старините в землището на Сухиндол. ГМСБ, Книга 15. Варна, 1989 г.

Comments are disabled.