С. Горско Косово – укрепена позиция Калето


55 / 100

Описание и история

Укрепена, военна позиция Калето се намира на 2 km западно по права линия от центъра на село Горско Косово. Изградена е на връх “Хайдут тепе”, който е най- високата точка на масива “Калето”. Масива е естествена височина със стръмни скални склонове на запад, юг и изток. Върха представлява скална тераса с правоъгълна форма с лек наклон на юг. В посока изток- запад в 7 редици на определени интервали се откриват вкопани в скалата правоъгълни ями. Имат посока север- юг и размери 5х4 m. Общия брой на ямите е около 100. Откритата керамика е характерна за края на XIX и началото на XX век. В северната част е оформена стена от ломени камъни в суха зидария. Не е ясно предназначението на гореописаните ями.

Вероятно тук е имало укрепена, военна позиция (лагер) на българската армия през Първата световна война. Основание за това предположение е плановото разположение на ямите. Между тях има широки пояси за преминаване.

Местоположение

Надморска височина: 474 m GPS координати: 43°07’18” С.Ш. и 25°08’48” И.Д.

Литература

Илчева, В., М. Цочев, И. Църов, и др. Материали за археологическата карта на Великотърновския край. Старините в землището на Сухиндол. – В: ГМСБ, Книга 15. Варна, 1989.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.