С. Горно Черковище – крепост Калето

krepost kaleto

Северозападен участък на крепост Клето


75 / 100

Описание и история

Тракийска, късноантична и средновековна крепост Калето, се намира на 4.45 km северозападно по права линия от центъра на село Горно Черковище. Хълмът на който е изградена е със стръмни склонове от юг, запад и север, като най- достъпна е от изток, където чрез седловина се свързва с останалата част от масива. От юг, запад и север възвишението е ограничено от река Гюрля, която малко след него се влива в река Тунджа. Възвишението е с бъбрековидна форма.

Самата крепост Калето заема билото на възвишението, като има неправилна форма следваща конфигурацията на терена. Максималните ѝ размери са 138х58 m и площ от 6.3 дка. През 1982 г. на терена все още са се различавали отделни останки от крепостните стени с височина до 0.5 m. Днес обаче всички стени се проследяват под насип с височина до 1 m, което дава повод на някой автори неоснователно да смятат, че укреплението е землено. Крепостните стени на твърдината са градени от необработени ломени камъни, споени с бял хоросан. На места ерозията на почвата разкрива разсипани останки от камъни и хоросанова спойка.

Главният вход на крепост Калето е разположен на югоизточната отбранителна стена. Той е поместен в малък, перпендикулярен на стената участък. По протежение на куртината ясно се различават останките на една крепостна кула. Тя е изградена в североизточният ъгъл на обекта и на практика представлява цялата източна стена.

Тази кула е ключов фактор в отбраната на крепост Калето, тъй като е издигната пред най- достъпният му участък. От нея тръгват северната и югоизточната стени на твърдината. Такъв тип организиране на отбраната (с централна кула), е характерен за много средновековни крепости от този период. Пример за това са „Ловча“ в Ловеч и „Трапезица“ във В. Търново.

По всяка вероятност по крепостните стени е имало изградени още кули, но без археологически разкопки това не може да бъде установено със сигурност. Предвид големите неравности около главният вход на обекта, може да се предполага че той е бил поместен в кула- порта.

В днешно време целият терен е разоран от иманярска дейност. В открилите се иманярски ями се намират множество фрагменти от българска, средновековна, битова керамика от IX-X и XIII-XIV век. В твърдината са намерени характерни за VIII-XIV век върхове на стрели от различен тип, които потвърждават средновековният ѝ произход.

При ограбване на строителния материал от крепост Калето в началото на XX в. за строеж на църква в селото, са намерени и късноантични монети. В подножието на хълма, когато нивото на язовир Копринка намалее, се намират множество парчета от тракийска битова керамика. Вероятно наблюдателен пост на върха е имало и по времето на Рим.

Мястото, където е построена крепост Калето е стратегическо. На 0.88 km североизточно от нея се намира тракийският град “Севтополис”. Твърдината е контролирала движението по минимум два моста- един над река Тунджа и един над река Гюрла. Тук има комуникационен възел още от времето на траките. Множество пътища се събират и разделят във всички посоки звездообразно. На обекта археологически разкопки не са правени, така че още не може да се каже окончателно при кои исторически периоди е обитавано мястото.

Местоположение

Надморска височина: 428 m GPS координати: 42°36’37” С.Ш. и 25°17’43” И.Д.

Литература

Делирадев, П. Принос към историческата география на Тракия. Т.1. София, 1953.
Попов, А. Крепости и укрепителни съоръжения в Крънската средновековна област. София, 1982.
Автори: М. Гърдев, К. Василев

Снимки

Снимки – крепост Калето -К. Василев

Видео

Планове

Автор: К. Василев

krepost kaleto s. gorno cherkovishte
План на крепост Калето по А. Попов

Comments are disabled.