С. Горно брястово – крепост Голямото градище


Описание и история

Тракийска крепост Голямото градище се намира на едноименния връх, на 1.73 km северозападно по права линия от центъра на село Горно брястово. Изградена е върху самостоятелно, скалисто възвишение със стръмни, на места и отвесни, скални склонове на всички страни. На върха на хълма са запазени останките на крепостните стени. Те са разрушени на места почти до земята. Най- запазени са стените на цитаделата. Те са дебели от 2.2 до 2.8 m, изградени от ломени камъни без спойка. По нея се забелязват останките на крепостни кули. Вътре в нея има останки от сгради. Ограденото цялостно пространство на обекта има размери около 150х50 m и площ около 5-6 дка. От центъра към периферията на твърдината вървят още два пояса крепостни стени. По северните най- достъпни склонове на височината са били изградени още 4 почти успоредни стени, отстоящи от 30 до 50 m една от друга, сега запазени на височина от 1 до 3 m. Те са градени от големи необработени камъни, някой широки над 1 до 1.5-2 m. Следи от подобни допълнителни зидове според Д. Цончев е имало и по северозападните склонове на височината. Керамиката по повърхността е от I хил.пр.н.е. От обекта има отлична видимост във всички посоки на голямо разстояние. На юг е рида „Мечковец“ със крепостите и рудниците по него. На запад видимост има чак до крепостта на връх „Драгойна“. На север и изток- към всички близки и далечни крепости във Хасковското поле и северните склонове на Родопите. Самия обект е достъпен и е туристическа атракция.

Местоположение

Надморска височина: 565 m GPS координати: 41°56’20” С.Ш. и 25°18’41” И.Д.

Източници

Аладжов, Д. Прочути, забравени, неизвестни крепости от Хасковския край. Хасково, 2001
Д-р. Д. Димов
М. Гърдев

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.