С. Голобрад – крепост Кюсе Хасанлартепеси


Описание и история

Тракийска крепост Кюсе Хасанлартепеси се намира на едноименния връх, на 1 km северозападно по права линия от центъра на село Голобрад. Изградена е на плосък връх, доминиращ над околността, намиращ се срещу водослива на реките Арда и Боровица. Склоновете на възвишението са високи и стръмни от всички страни. Твърдината по дължина е разположена в посока югозапад- североизток. Най- достъпна за изкачване е от североизток. Обекта е с елипсовидна форма. Крепостната стена е следвала конфигурацията на терена като от северозапад е вървяла по края на билото, а от югоизток е минавала по склона. Общата дължина е около 108 m, а широчината е около 79 m. Преградна стена е разделяла вътрешното пространство на две части. Крепостната стена е била градена от ломени и частично обработени камъни без спойка. В по- голямата си част е порутена до основа. На места са се образували валове от нападалите камъни. Запазен участък от нея има от югоизточната страна, на височина около метър и на дължина около 40 m. По повърхността се намират множество фрагменти от груба и единични от фина битова керамика. Попаднахме на объл речен камък, вероятно използван за хвърляне с прашка. Югозападно, пред останките от крепостната стена има изсичане в скалата напомнящо шарапана или олтар. Крепостта е имала стратегическо разположение и е контролирала движението по течението на реките Арда и Боровица. В по- късни времена, същата функция е изпълнявала намиращата се срещу нея крепост “Патмос”.

Местоположение

Надморска височина: 702 m GPS координати: 41°39’39” С.Ш. и 25°13’50” И.Д. 

Източници

Д-р Д. Димов
М. Гърдев

Снимки

http://pepopepo2.snimka.bg/travel/trakiyiska-krepost-kyuse-hasanlartepes…

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.