С. Габаре – Марленско кале


Описание и история

Късноантична крепост и раннобългарско селище „Марленско кале” се намира на 0.57 km югозападно по права линия от центъра на село Габаре на естествена скалиста височина, намираща се в южния край на селото. От изток, запад и север местността се определя от стръмни долове, от юг- скалиста седловина. Около калето се вие река Марля. Крепостните останки имат форма на неправилен четириъгълник. Източната стена се очертава много добре под насип, а отчасти и над насипа. На юг и север се виждат останки от квадратни кули. Площта на крепостта е приблизително 4 дка. Размерите са С-Ю 80 m, И-З 60 m. Културния пласт е 2 m. Мястото е било обитавано през късния халколит, ранновизантийски период и раннобългарски останки. Има много иманярски изкопи.

Местоположение

Надморска височина: 222 m GPS координати: 43°18’21” С.Ш. и 23°54’45” И.Д.

Източници

 Димитрова, Д. Археологически паметници във Врачански окръг. София, 1985 г.

Comments are disabled.