С. Габаре – Долното кале


Описание и история

Антична крепост „Долното кале” се намира на 0.55 km северно по права линия от центъра на село Габаре, на естествена скалиста височина, издължена в посока И-З. От север и запад на крепостта тече река Марля. Площта на крепостта е около 4 дка. Крепостната стена се проследява под насип. Дължината е 70-80 m в посока И-З, а ширината 45-50 m в посока С-Ю.

Местоположение

Надморска височина: 222 m GPS координати: 43°18’40” С.Ш. и 23°55’02” И.Д.

Източници

Димитрова, Д. Археологически паметници във Врачански окръг. София, 1985 г.

Comments are disabled.