С. Филипово – римска пътна станция и антична крепост


3 / 100

 

Описание и история

Римска, пътна станция и антична крепост е имало северозападно от село Филипово до римския път „Адрианополис“ (гр. Одрин)- „Кабиле“ (с. Кабиле). Останките са били под насип. Това е първата, пътна станция след „Адрианополис“ на север. Втората трябва да се търси в землищата на селата Устрем и Мрамор, където се отклонява пътят за „Августа Траяна“ (гр. Стара Загора).

Местоположение

Надморска височина: ? м. GPS координати: ? С.Ш. и ? И.Д.

Литература

Димитрова, Д., Попов, Ж. Археологическите паметници в Ямболски окръг. София, 1978.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.