С. Факия – римска пътна станция Садаме


Описание и история

Римска пътна станция “Садаме”/”Sadame” се локализира на около 4 km южно от село Факия, в местността “Карталов дол”, недалеч от останките на римския път в м. Друмът. Много е възможно точното местоположение на пътната станция Садаме да е открито от братя Шкорпилови в останките на т.нар. от тях хан, южно от Факия, въпреки, че разстоянието от Деултум до него е малко повече от 18 римски мили. Обектът е документиран и в ново време като селище. Разположена е в низината между малка рекичка и възвишение. Според братя Шкорпил, цялото място е било укрепено от всички страни със зид, който по онова време се е проследявал под насип. От мястото до крепостта “Фока” е имало калдъръмен път. Били са намерени и водопроводни тръби.

Местоположение

Надморска височина: ? m GPS координати: ? С.Ш. и ? И.Д.

Източници

Господинов, К. ПЪТЯТ ANCHIALO- DEULTUM – OSTODIZO/ В ITINERARIUM ANTONINI

Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.