С. Езерово – селище Кота 0.0


63 / 100

Описание и история

Тракийско, укрепено селище Кота 0.0 се намира във Варненското езеро, на 0.58 km южно по права линия от центъра на село Езерово, в района на ТЕЦ Варна. То е изградено на нос с триъгълна форма, който е разположен с дългата си страна в посока северозапад- югоизток.

В архива на И. Иванов в РИМ- Варна е открита карта, показваща запазена част от Кота 0.0 след изкопните дейности за изграждане на пристанището на ТЕЦ Варна. Информация за запазени останки е получена и от водолази, работили в тази акватория. При проведеното геофизично заснемане и водолазни огледи през 2018 г. е установено, че пред североизточния край на стената на кея, е запазен участък от оригиналния терен, представляващ подводен хълм.

При огледите на източната и югоизточната част на склона му са регистрирани около 30 стърчащи от дъното кола, с диаметър 0.2-0.3 m, на дълбочина между 3 и 4 m. Проследени са по протежение на около 200 m. В северозападната си част укрепеното пространство на Кота 0.0 е с дължина около 100 m. Селището е от бронзовата епоха. Вероятно е било укрепено с дървена палисада, построена по ръба на полуострова.

Местоположение

Надморска височина: -3 m GPS координати: 43°11’41” С.Ш. и 27°46’13” И.Д.

Литература

Прахов, Н., К. Димитров, В. Славчев. Комплексно археологическо проучване в акваторията и по бреговете на Варненските езера. – В: Археологически открития и разкопки през 2018 г. София, 2019.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.