С. Страшимирово – антична крепост


7 / 100

Описание и история

Антична и късноантична крепост наречена “Юстинианова”, се намира на 0.92 km югоизточно по права линия от центъра на село Страшимирово. Обекта е посетен от К. Шкорпил. Преди прекопаването на водния канал свързващ Варненското с Девненското езеро, островът на който се намира в момента е бил нос от южния бряг на Варненското езеро. От запад, север и изток обекта е бил защитен от водите на езерото. Най- достъпен е бил от юг. При теренен обход през 2018 г. археолозите установяват, че малка част от твърдината все още е запазена.

Местоположение

Надморска височина: 0.4 m GPS координати: 43°11’34” С.Ш. и 27°44’39” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Материальi для Болгарских древностей. Абоба – Плиска. – В: ИРАИК, 10. София, 1905.
Прахов, Н., К. Димитров, В. Славчев. Комплексно археологическо проучване в акваторията и по бреговете на Варненските езера. – В: Археологически открития и разкопки през 2018 г. София, 2019.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.