С. Дунавец – землено укрепление в м. Калето


4 / 100

Описание и история

Средновековно, землено укрепление има в местността „Калето“, на 0.19 km североизточно по права линия от автобусната спирка на селото. Обекта се намира североизточно до село Дунавец в ъгъла между река Дунав и малката Дунавецка река. В план има форма на неправилен петоъгълник с размери 225х195х100х30х33 m и площ около 40 дка. Северната линия на укреплението попада в зона на свлачище и днес е изцяло унищожена. Устройството на вала и рова е проучено изцяло през 1973 г. Общата ширина на вала в основата достига 11 m. Непосредствено от външната страна на вала се проследява плитък и широк ров, който във външния си край завършва с траншея, широка 2.5 m и дълбока 1 m. Укреплението е построено през втората половина на VIII век или в самото начало на IX век. Заедно с по- източното укрепление при село Дунавец, са служили за защита на голямото българско селище между тях, останки от което се откриват по протежение на 2 km по брега на реката.

Местоположение

Надморска височина: 69 m GPS координати: 44°04’08” С.Ш. и 26°44’48” И.Д.

Литература

Рашев, Р. Старобългарски укрепления на долния Дунав /VII-XI в./. Варна, 1982.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.