С. Драгоево – кула Кале Маринчова локва


58 / 100

Описание и история

Късноантична, наблюдателна кула Кале Маринчова локва се намира на североизточната част на рида “Пачник”, на около 3.02 km южно по права линия от центъра на село Драгоево. Постройката е напълно разрушена, обрасла с люляк и мъчно може да се определи нейния план.

Кула Кале Маринчова локва е била продълговата на изток, около 18 m до западния и край, до 15 m широка и се стеснява на изток до 6 m. Строена е от ломени камъни и хоросан. Постройката е доминирала над източната част на Преславското поле. Служила е за наблюдение и контрол на главния римски път през „Драгоевския проход“, който минава към билото на Драгоевската планина до кулата.

Местоположение

Надморска височина: 488 m GPS координати: 43°05’39” С.Ш. и 26°51’47” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Старобългарска съобщителна мрежа около Преславъ и крепостите по нея. София, 1929.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.